PUBLICITAT
AVÍS LEGAL
INFORMACIÓ DESTACADA
       
 
 
 
 
 
 
 
 

El portal-web GIROMUS (abreviatura invertida de, Museus de Girona), és propietat de l’Associació Cultural i Divulgativa Gironina. És un portal-web dedicat a tots els museus i col·leccions privades visitables de les comarques gironines. Les col·leccions privades no visitables, no consten en el portal, donat que no tindria sentit la seva presència, ja que el propietari per raons personals no autoritza la visita, ni tan sols com a visita concertada i restringida.

L'Associació Cultural i Divulgativa Gironina (ACDG), és una entitat sense ànim de lucre que bàsicament persegueix la difusió de la riquesa cultural de les comarques gironines, o una part de la mateixa, donat que aquesta és àmplia, dinàmica i molt rica, i per tant, pràcticament impossible de poder-la agrupar tota. Un d'aquests referents culturals són el museus i col·leccions privades visitables existents en les comarques gironines, i que es mostren en aquest portal-web.

L'Associació Cultural i Divulgativa Gironina està legalment inscrita en el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb el número d'inscripció Nº 43572 en base a la resolució del 2 de novembre de 2010, amb inicis de gestió el 21 de maig de 2010. També està inscrita en l'Agència Tributària de la delegació de Girona amb identificació fiscal NIF G55085575 amb data 22 d'octubre de 2010. Donades les característiques de l'associació, l'Agencia Tributaria va declarà a la mateixa, exempta del cobrament i liquidació d'IVA.

L'Associació es finança a través de donacions de persones o entitats col·laboradores, com els museus, col·leccions, empreses o altres. Un altre suport financer per tal de que l'associació pugui continuar mantenint els portals culturals, és la publicitat.

L'associació dintre de les seves possibilitats, col·labora amb altres entitats sense ànim de lucre, on la seva finalitat sigui la difusió de la cultura o l’ajut a les persones necessitades.

L’ACDG autoritza la captació de qualsevol imatge o contingut informatiu que es trobi en algun dels seus portals-web, sempre amb finalitats culturals o informatives no lucratives. Pràcticament la totalitat de la informació d’imatges és propietat de la mateixa associació i per tant, s’autoritza la seva captació, demanant simplement tenir la gentilesa de especificar el seu origen.

Si una o varies imatges, alguna persona o entitat està interessada en obtenir una còpia de major resolució, per tal d’ésser emprada en algun medi com llibres, revistes, publicació, etc. cal que es posi en contacte amb l’associació per tal de sol·licitar la informació adient.

Dades de contacte: info@acdg.cat - Telèfon: 617.053.648

 
 

El portal-web TRIANGLEGIRONÍ, és un recull d'informació i continguts històrics i culturals de tot els municipis de les comarques gironines, tot i que actualment no hi són tots, però que periòdicament s'hi va incorporant nova informació.

Entra a GIROART i descobreix la millor web dedicada galeries d'art i sales d'exposicions de les comarques gironines. Entra a GIROART i descobreix la millor web dedicada galeries d'art i sales d'exposicions de les comarques gironines.

Fes-te museu associat i col·labora econòmicament en el suport del portal-web de GIROMUS. D’aquesta manera podrà ésser més conegut i utilitzat, ja que està dedicat a tots els museus de les comarques gironines, per tal que aquests siguin més coneguts i visitats.

Si ets una entitat cultural, esportiva, de lleure o de qualsevol signe, sense ànim de lucre i amb pocs recursos econòmics per disposar d’una web per a donar-vos a conèixer, l'Associació Cultural i Divulgativa Gironina et subvenciona totalment el disseny del web. Disposaràs d’una pàgina web totalment gratuïta, pel que fa a la seva construcció i estructura.