+ INFORMACIÓ
INFORMACIÓ GENERAL SOBRE EL PORTAL GIROMUS
INFORMACIÓ DESTACADA
       
 
 
 
 
 
 
 
 

Amb data 1 de juliol de 2005, es va activar a Internet el portal GIROMUS. Un portal de caire cultural i informatiu, amb la finalitat d'ésser el punt de referència de tota l'activitat museística que es porta a terme en les comarques gironines, que sortosament és molta i variada.

Aquest portal que respon al nom de GIROMUS,que és l’abreviatura de Museus Gironins capgirat i abreviat, està gestionat per l’Associació Cultural i Divulgativa Gironina. Una entitat sense ànim de lucre que com altres entitats no oficials, fa la seva aportació a fi de que l’habitant o el visitant coneguin millor les nostres comarques.

Tant el concepte de museu com la seva estructuració dins aquest portal no responen a criteris oficials ni tècnics, sinó populars per a una fàcil localització. Es a dir, GIROMUS presenta i dona informació sobre entitats museístiques que ofereixen la possibilitat de conèixer, aprendre i compartir experiències. Breument es pot dir que en aquest portal figuren les entitats portadores de fons informatiu, cultural i pedagògic de les nostres comarques.

Les entitats presents a GIROMUS són:

Museus públics
Museus privats
Col·leccions particulars visitables
Parc d’Art
Parcs de Biologia Animal
Jardins Botànics

Des de l'any 2005 de presencia a Internet, GIROMUS ha renovat periòdicament la seva imatge, disseny i ampliat notablement la seva composició i continguts, per tal d'oferir una informació actualitzada.

El portal facilita la informació mínima indispensable de contacte i localització, dóna a conèixer entitats museístiques desconegudes, informa dels esdeveniments que porten a terme, de les activitats pedagògiques per a escoles i altres temes afins. Certs museus o col.leccions, disposen de més informació, i que són els MUSEUS ASSOCIATS, és a dir, aquells que tenen la gentilesa d'ajudar-nos en el suport de manteniment del portal-web, i fer que els nostres museus siguin coneguts i visitats per residents i visitants.

GIROMUS és un portal gratuït, suportat per l'Associació Cultural i Divulgativa Gironina i per les donacions que fan alguns dels museus gironins.


GIROMUS és el portal de tots els museus i col·leccions visitables de les comarques gironines. És propietat i està gestionat per l'Associació Cultural i Divulgativa Gironina.

Una entitat sense ànim de lucre que té com a finalitat la difusió i donar a conèixer les entitats museístiques i les seves activitats culturals i pedagògiques per a escoles que són moltes i variades.

Associació Cultural i Divulgativa Gironina
Generalitat de Catalunya - Departament de Justicia
Número Inscripció: 43.572
 
Ministerio de Economía y Hacienda
Agencia Tributaria
Número Identificació Fiscal: G-55085575
 
Contacte:
 
Correu postal: Ap.correu: 000 - Girona
Telèfon: 617.053.648
Correu electrònic: info@acdg.cat
Espai web: www.acdg.cat
 

 

   
ASPECTES GENERALS DE GIROMUS.CAT
   
 

GIROMUS, és un portal web gratuït, on cada apartat dedicat al museu hi ha la informació suficient per a poder-hi contactar. Tanmateix hi ha apartats que cal ésser museu associat per a poder-hi figurar, o que aquest disposen de més informació. A part de disposar d'una agenda autogestionada pel mateix museu, a través d'un gestor de continguts propi i personalitzat.

Les despeses de manteniment estan suportades integrament per l’ASSOCIACIÓ CULTURAL I DIVULGATIVA GIRONINA, que és l'entitat gestora i propietària del portal. Es finança a través de les donacions d'entitats, particulars i empreses, així com dels museus associats.

   
COMPOSICIÓ I ESTRUCTURA DEL PORTAL WEB
   
 

MUSEUS PER LOCALITAT: Localització dels museus a partir de la població on estan situats. Dins l'escrit de la població hi ha enllaços a llocs, espais, edificis o personatges d’interès.

MUSEUS PER TEMÀTICA: Localització dels museus per la seva temàtica exposada. Aquest apartat està dividit en 35 apartat temàtics i no segueix cap criteri tècnic ni oficial, sinó pràctic i de fàcil localització.

TOTS ELS MUSEUS: Apartat on figuren tots els museus, classificats per comarca.

AGENDA D'ACTIVITATS: Apartat dedicat a les activitats, exposicions temporals o esdeveniments dels museus. Una part d'aquest apartat, és gestionat directament pel mateix museu a través d'un gestor de continguts propi i personalitzat, com agraïment al seu ajut i col.laboració.

ACTIVITATS PER A ESCOLES: Apartat dedicat a les activitats que els museus fan per escoles i altres centres educatius. En aquest apartat només hi figuren els museus associats i per tant, que tenen la deferència i amabilitat d'ajut a GIROMUS.

PERSONATGES: Apartat dedicat a persones que han dedicat i dediquen la seva vida al col·leccionisme, i que en tots els casos la seva passió ha derivat en un museu o entitat que es pot visitar.

L'ART EN LES ENTRADES: Apartat dedicat als museus que tenen un tiquet d'entrada amb disseny.

ENTITATS: Apartat dedicat a tots aquells organismes, organitzacions o entitats que estan vinculats al món dels museus o de temàtica afí.

SUPORTS I COOPERACIÓ: Apartat dedicat a tots els organismes, entitats, empreses, particulars. medis de comunicació o museus que donen suport a GIROMUS. L'apartat està dins Infogiromus.

NOTICIES: Apartat dedicat als esdeveniments o actes vinculats a museus. Cal ésser museu associat, per figurar en aquest apartat.

INFOGIROMUS: Apartat per a donar informació general y concreta sobre el portal GIROMUS. També informar sobre temes que afecten als museus.

ENLLAÇOS D'INTERÈS: Espai on es publiquen aquelles webs que tenen la gentilesa d’incloure un enllaç amb el portal-web GIROMUS. La seva procedència i activitats por ésser molt variada.

EMPRESES DE SERVEIS A MUSEUS: Aquest apartat és el lloc adient, perquè totes aquelles empreses que treballin al servei de museu com podenésser, transports especials, museografia, decoració, publicitat, divulgació, mobiliari museogràfic, etc. tinguin el seu espai per tal de donar-se a coneixer als museus.

OFERTES I DEMANDES: Apartat on qualsevol museu pot oferir o demanar qualsevol necessitat, i també altres persones o entitats per tals de trobar, oferir o cercar informació a museus.

MUSEUS INTERESSANTS: Aquesta secció de GIROMUS, no té res a veure amb la temàtica bàsica del portal, que és la de donar a conèixer els museus i col·leccions visitables de les comarques gironines.

Tanmateix és un apartat de curiositat i d'interès, adreçat a totes aquelles persones amants dels museus. Està dividit en tres apartats: Museus de Catalunya, museus d’Espanya i Museus d'Europa.

Es un apartat que pot ésser ampliat a partir de la informació facilitada per una entitat o persona que doni detalls sobre un museu en particular.

 

   
   
QUÉ ÉS UN MUSEU COL.LABORADOR ?
   
 

Un MUSEU COL.LABORADOR és aquell que ajuda amb un donatiu a suportar les despeses de manteniment del portal GIROMUS, dedicat a donar conèixer tots el museus i col·leccions visitables de les comarques gironines, així com informar de tots els esdeveniments que més directe o indirectament realitzi l’entitat museística o aspectes relacionats en aquest àmbit.

GIROMUS és un portal suportat i gestionat per l’Associació Cultural i Divulgativa Gironina (www.acdg.cat), una entitat sense afany de lucre que a part de divulgar la cultura i racons de les comarques gironines, col·labora amb altres associacions i fundacions de caràcter cultural i social, sempre que la seva disponibilitat ho permeti.

   
QUINES AVANTATGES TÉ UN MUSEU COL.LABORADOR ?
   
 

El MUSEU COL.LABORADOR està present en tots els apartats que disposa GIROMUS.CAT com ara: Activitats per a escoles, noticies, agenda activitats, etc. o pot disposar de més informació en el seu apartat, com horaris, preus, fax, correus o galeria de fotos entre d'altres, com agraïment a la seva col·laboració.

Si aquest museu o col·lecció per falta de recursos no disposa de web, aquesta li pot sortir gratuïta, ja que serà subvencionada per l'associació i en cas de no disposar o voler canviar de correu se li pot facilitar un o més correus gratuïts com "xxx@giromus.cat".

   
PER QUÈ SERIA BO TENIR MOLTS MUSEUS COL.LABORADORS ?
   
 

GIROMUS és un portal gratuït que treballa per a donar a conèixer al màxim nombre de persones, els museus i col·leccions visitables de les comarques gironines. Seria bo que els museus i col·leccions s’identifiquessin amb aquest projecte, del que en són beneficiaris.

Una de les avantatges de GIROMUS.CAT és que actua com un portal unificador de museus, i per tant, qualsevol visitant es pot assabentar de l'existència d'un museu o col·lecció en una població, simplement navegant per un únic web, visitant museus en l'apartat de temàtica o per poblacions, sense necessitat d'anar visitant població a població per si troba un museu, o museu a museu, per trobar el que li pugui interessar.

Actualment GIROMUS.CAT arriba a un alt nivell de visites mensuals. Disposar de més recursos, implicaria dedicar aquest recursos a la seva promoció i aconseguir fer arribar la informació del gran nombre d’entitats museístiques de les nostres comarques i de les seves activitats regulars i temporals, que sortosament són moltes i variades, no tan sols a la gent del nostre entorn, sinó als milers de visitants que visiten les comarques gironines cada any.

   
QUÉ CAL FER PER ÉSSER MUSEU COL.LABORADOR ?
   
 

Doncs simplement fer una donació a partir de 50 €/any, o més si l'entitat ho considera convenient, a l'Associació Cultural i Divulgativa Gironina, gestora d'aquest portal.

   
+ INFORMACIÓ A:
   
 
Tel. 617.053.648
   
   
QUÉ ÉS UNA EMPRESA COL.LABORADORA ?
   
 

Una EMPRESA COL.LABORADORA és aquella que ajuda a suportar les despeses de manteniment del portal GIROMUS, dedicat a donar conèixer tots el museus i col·leccions visitables de les comarques gironines, així com informar de tots els esdeveniments que més directe o indirectament realitzi l’entitat museística.

GIROMUS és un portal suportat i gestionat per l’Associació Cultural i Divulgativa Gironina (www.acdg.cat), una entitat sense afany de lucre que a part de divulgar la cultura i racons de les comarques gironines, col·labora amb altres associacions i fundacions de caràcter cultural i social. Disposa de dos portals bàsics d'informació: GIROMUS i TRIANGLE GIRONÍ.

   
QUINES AVANTATGES TÉ ÉSSER UNA EMPRESA COL.LABORADORA O PATROCINADORA ?
   
 

Aquesta modalitat està pensada bàsicament per empreses vinculades més o menys directament amb els museus, col.leccionistes i en base a les activitats que realitzan, ja sigui en el mateix museu o en altres llocs. Per aquesta raó, diposen un apartat especific dins del portal: "Empreses de serveis a museus", on els visitants o persones interesades poden coneixer la seva existència i la possibilitat de entrar-hi en contacte.

Si l'empresa col.laboradora o patrocinadora no ofereix serveis als museus, també hi pot participar, disposant en varis llocs del portal web de banners publicitaris.

   
QUÉ CAL FER PER ÉSSER EMPRESA COL.LABORADORA O PATROCINADORA ?
   
 
Doncs simplement fer una donació de 80 €/any, a l'Associació Cultural i Divulgativa Gironina, gestora d'aquest portal, i automàticament disposarà d'un apartat informació de l'activitat de l'empresa a: "Empreses de Serveis a Museus"
   
+ INFORMACIÓ A:
   
 
Tel. 617.053.648
   
   
ENCARA NO DISPOSA DE PÀGINA WEB ?
   
 
Actualment disposar d'una pàgina web a Internet, no tan sols es fa del tot necessari, sinó que s’ha convertit en una eina imprescindible per a donar a conèixer qualsevol entitat. Els museus i col·leccions no en són cap excepció.
   
SUBVENCIONS PER A DISSENYAR LA SEVA PÀGINA WEB
   
 
   
 

Pels museus, col·leccions privades o associacions no lucratives i en pocs recursos, l'Associació Cultural i Divulgativa Gironina subvenciona la seva pàgina web, podent sortir la confecció de la pàgina web totalment gratuïta.

En el cas d'empresa o entitat comercial o lucrativa, també podem confeccionar la seva pàgina web, però en base a un pressupost en funció de les característica del web elaborat per l'empresa col·laboradora eNovaEra.

   
+ Informació: info@acdg.cat - Tel. 617.053.648
   
   
DOMINICAL - Diari de Girona
   
 
Diari de Girona
El passat 6 de març de 2011, en el suplement “EL DOMINICAL” del Diari de Girona, va sortir un reportatge relatiu a GIROMUS.CAT en l’apartat dedicat setmanalment a temes relacionats amb museus o col·leccions de la mà del periodista Xavier Romero.
+ Informació
   
ESPAI INTERNET - TV3 Televisió de Catalunya
   
 
TV3 - Espai Internet
Els periodistes Jordi Aguilera i Antonio Novella van fer un reportatge del portal web Giromus el passat dia 6 de febrer de 2011 dins l'espai que es presenta al final del Telenotícies TV3 els diumenges, que és conegut com: ESPAI INTERNET.
+ Informació
Espai Internet de TV3/Art i Cultura
   
CONTRACORRENT - Diari de Girona
   
 
Diari de Girona
El periodista Joaquim Bohigas, va fer un reportatge en el Diari de Girona, el 7 de gener de 2009, a “Contracorrent”, on va exposar diferents temes de museus gironins i la seva incidència a Internet.
   
MATINAL "HORA L" - Cadena SER
   
 
Cadena Ser, Girona
El passat 8 de gener de 2009, en el programa matinal "HORA L" de Jordi Corominas i amb Màxim Castillo als micròfons, es va portar a terme una reportatge-enquesta radiofònica, que va permetre donar a conèixer a través d'aquest mitja l’existència del nostre portal.
   
DOMINICAL - Diari de Girona
   
 
Diari de Girona
El passat 23 de novembre 2008, en el suplement “EL DOMINICAL” del Diari de Girona, va sortir un reportatge relatiu a GIROMUS.CAT en l’apartat dedicat setmanalment a temes relacionats amb museus o col·leccions de la mà del periodista Xavier Romero.
+ Informació
   
1er PREMI AL MILLOR PORTAL WEB DE LES COMARQUES GIRONINES - Diari de Girona
   
 
Diari de Girona
El passat 18 de maig 2008, Giromus fou guardonada amb el 1er premi, com a millor portal web informatiu i cultural de les comarques gironines, per la seva àmplia oferta d'informació i continguts.
+ Informació
   
UNA WEB DE MUSEU
   
 
Diari El Punt
L'1 de juliol del 2005, es va activar a internet el portal Giromus, de caire cultural i informatiu, amb la finalitat de ser el punt de referència de tota l'activitat museística que es porta a terme en les comarques gironines ... Així iniciava el reportatge Laura Portal del diari El Punt de Girona, el 23 de març de 2008.
   
INFORME SOBRE MUSEUS DE LA UOC
   
 
Universitat Oberta de Catalunya
El grup de recerca Òliba de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), resumia la situació dels museus a la demarcació de Lleida i a la de Girona, xifrant que l'impuls de Giromus va ésser clau per a la divulgació dels museus gironins a Internet.
+ Informació

• Nota de premsa (Versió pdf)

• Informe complert  (pdf)

   
 
   
MUSEUS I EMPRESES COL.LABORADORES ASSOCIADES A GIROMUS
 
 
NOTA INFORMATIVA:

En cas de voler fer una donació a l'associació com museu associat o com empresa de serveis per a museus, no cal que prèviament es posi en contacte amb nosaltres, simplement pot fer la transferència, indicant sobre tot les dades de identificació, per tal de posar-nos en contacte amb la persona o entitat interessada i poder demanar més informació perquè es pugui visualitzar a Giromus.

COMPTE CORRENT DE L'ASSOCIACIÓ CULTURAL I DIVULGATIVA GIRONINA:

BANC DE SABADELL: ES58.0081.0086.010002036015


 

MUSEUS COL.LABORADORS/ASSOCIATS:

DONACIÓ MÍNIMA ANUAL: 50 €
Informació, publicació i disponibilitat a sortir en tots els apartats de Giromus

 

EMPRESES COL.LABORADORES/ASSOCIADES:

DONACIÓ MÍNIMA ANUAL 80 €
Disponibilitat d'informació i dades sobre l'empresa en l'apartat: "Empreses de serveis a museus"
   
 
 

El portal-web TRIANGLEGIRONÍ, és un recull d'informació i continguts històrics i culturals de tot els municipis de les comarques gironines, tot i que actualment no hi són tots, però que periòdicament s'hi va incorporant nova informació.

Fes-te museu col.laborador i ajuda econòmicament al suport del portal-web de GIROMUS en el teu propi benefici. D’aquesta manera podrà ésser més conegut i utilitzat, ja que està dedicat a tots els museus de les comarques gironines, per tal que aquests siguin més coneguts i visitats.

Si ets una entitat cultural, esportiva, de lleure o de qualsevol signe, sense ànim de lucre i amb pocs recursos econòmics per disposar d’una web per a donar-vos a conèixer, l'Associació Cultural i Divulgativa Gironina et subvenciona totalment el disseny del web. Disposaràs d’una pàgina web totalment gratuïta, pel que fa a la seva construcció i estructura.

 
 
           
Última actualització: febrer 2016